قرمز سبز آبي خاکستري
به لقمان گفته شد : از حكمت چه گرد آورده اي؟ گفت : براي آنچه كفايت شده ام خود را به زحمت نمي اندازم و آنچه را به من سپرده شده، تباه نمي سازم . [امام باقر عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت